Black Ribbon
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2017

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รรท.ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการที่ประพฤติปฎิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วน บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และครบรอบ 1 ปี สวรรคต 13
 • เมื่อ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10-2560 โดยมี นายสุรชัย บุตรสาระ, นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
 • เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2560 ในส่วน บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2,พ.ต.ท.ทวีศักดิ์
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลองการเงิน
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2   

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60  

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน  

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทคุรุภัณฑ์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions