Black Ribbon
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์, พฤษภาคม 22, 2017

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน(ทำบุญตักบาตร) แด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการละสังขาร ในส่วน บก.ตชด.ภาค
 • เมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน แด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการละสังขาร ในส่วน บก.ตชด.ภาค
 • บก.ตชด.ภาค 2 เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.สำราญ สุธรรม รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สามัคคีเนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 64 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา
 • กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เมื่อ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น.พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 64 โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ
 • เมือ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลปู่-ย่า เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน
 • เมื่อ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.นิตินัย สุขะวิริยะ ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.ท.สุพจน์ ศิริวัฒน์ ผบ.ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2   

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60  

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน  

การขอรับบริการด้านข้อมูล  

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน  

คำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย 

ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บก.ตชด.ภาค 2 ปี 2559 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

เอกสารการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจจำนวน 2 คูหา งปม.2560 

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ฯ  

สอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2559 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัศดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions