Black Ribbon
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์, มิถุนายน 26, 2017

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • ลูกเสือชาวบ้านใหม่ รุ่นที่ 8760/2 บ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒/ รอง ผอ.ศปก.ลส.ชบ.ภาค ๒ ประธานในพิธีมอบหนังสือสำคัญแก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๘๗๖๐/๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดท่าเกษม
 • เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ได้อัญเชิญผ้าผูกคอพระราชทานลูกเสือชาวบ้าน เพื่อทำพิธีรับผ้าผูกคอพระราชชทาน แก่ลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ ๘๗๖๐/๒ ณ วัดท่าเกษม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • วิชาการส่งข่าว เป็นอีกวิชาที่ทำให้ลูกเสือชาวบ้านมีความสนุกสนาน ได้หัวเราะในการให้ข่าวที่ได้ส่งให้แก่เพื่อน ๆนั้นผิดพลาด
 • การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • การแสดงรอบกองไฟ ของการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ วัดท่าเกษม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2   

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60  

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน  

การขอรับบริการด้านข้อมูล  

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน  

คำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย 

ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บก.ตชด.ภาค 2 ปี 2559 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

Read More

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

เอกสารการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจจำนวน 2 คูหา งปม.2560 

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ฯ  

สอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2559 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัศดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions