BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

 

วันจันทร์, กรกฎาคม 25, 2016

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ 
  • เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมต.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาขึ้น ฮ.หน่วยบินตำรวจขอนแก่น เพื่อเดินทางราชการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วย
  • เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.40 น. พ.ต.ท.ถาวร ศิลปบดินทร์ สว.ผงป.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
load more / hold SHIFT key to load all load all

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
  1. หนังสือแจ้งเวียน
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ภาพผู้บังคับบัญชา

ข่าวสมัครงานน่าสนใจ

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions