BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์ 18 ธันวาคม 2017

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามวันชาติไทย จัดชุดกำลังพลชุดสวนสนาม 60 นาย ร่วมเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล
 • เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 2 และคณะ ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในงานกิจกรรม ณ
 • เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในกิจกรรมการเดินทางไกล เข้าค่ายฐานกิจกรรม ของลูกเสือ และยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 490
 • เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ด.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ทำหน้าที่ครูตำรวจแดร์ ทำการสอนนักเรียนแดร์ในโครงการการศึกษาการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.30 น. พ.ต.ท.ขวัญชัย สิงห์อ่อน สว.ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ร.ต.อ.วรพันธ์ จันทริมา รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจ ชุดเคลื่อนที่เร็ว บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น. พ.ต.ต.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ด.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ทำหน้าที่ครูตำรวจแดร์ ทำการสอนนักเรียนแดร์ในโครงการการศึกษาการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลองการเงิน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2   

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60  

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน  

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทคุรุภัณฑ์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions