BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันศุกร์ 23 มีนาคม 2018

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา 05.30 น. ร.ต.อ.วรพันธ์ จันทริมา รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว บก.ตชด.ภาค 2 ,ชุดสุนัขสงคราม กก.ตชด. 24 สนับสนุนการตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่นและทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ผลการปฎิบัติไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายและยาเสพติดแต่อย่างใด
 • เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส รอง ผบช.ตชด. และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และฟังบรรยายสรุป โดยมี พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง
 • เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 แจ้งข้อราชการสำคัญแก่ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 ณ ลานรวมพลหน้าเสาธง บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25/2560 โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ
 • เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น.คณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจ ได้มาตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ณ โรงจอดรถ บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 ได้เดินทางมาเพื่อแข่งขันการแสดงกิจกรรมต่างๆ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับ บช. โดยมี พ.ต.อ.เดชา คำเกิด รอง ผบก.ตชด.ภาค 2,
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลองการเงิน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2   

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60  

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน  

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทคุรุภัณฑ์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions