BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันอังคาร 16 ตุลาคม 2018

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •       เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ 40 นาย นร.ศอน.30 คน
 •    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.30 น. พ.ต.ท.หญิง ยุพิน ไชยเวช สว.กง.ฝอ.ฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรฯ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
 •      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 05.00 น. ร.ต.อ.วิจิตร เพชรหมื่นไว หน.ชุดตรวจค้นเรือนจำ พร้อมข้าราชการตำรวจรวม 30 นาย ออกปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอลงกต
 •       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.30 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม, พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีรับ
 • มื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี
 • เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 07.45 น. ผู้บังคับบัญชา พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 ได้รวมแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในโอกาสนี้ พ.ต.อ.เดชา คำเกิด รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้พบปะพูดคุย
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลองการเงิน
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 2561 icons8 pdf 50

สำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2561 icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ icons8 pdf 50

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน) icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60 icons8 pdf 50

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 icons8 pdf 50

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions