BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์ 13 กรกฎาคม 2020

พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในการประชุมบริหาร บก.ตชด.ภาค 2 ครั้งที่ 4/2563

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10 .00 น. พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในการประชุมบริหาร บก.ตชด.ภาค 2 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 211 บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานมอบโล่รางวัล ครู รร.ตชด.ดีเด่น และ รร.ตชด.ที่ดำเนินกิจกรรม 4 ด้านดีเด่น ประจำปี 2563

     เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานมอบโล่รางวัล ครู รร.ตชด.ดีเด่น และ รร.ตชด.ที่ดำเนินกิจกรรม 4 ด้านดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 211 บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 211 บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

    เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-14.30 น. ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางไปทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณโรงเรียนบ้านงิ้ว และโรงเรียนบ้านสาวะถี ต.สาวถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1