Black Ribbon
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน 2017

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.45 น. ร.ต.อ.ทันยา ชุมฝาง รอง ผบ.ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ได้ทำการสาธิตการฝึกการตรวจค้นบุคคล ให้แก่ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ณ ลานรวมพลหน้า บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อ 5 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. นายธวัชชัย เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังวัดขอนแก่น ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันพระแรกของเดือน ส่วน บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.ท.สุวิทย์ สังฆะมณี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.ต.เกรียงไกร
 • เมื่อ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นตัวแทนจาก ผบก.ตชด.ภาค 2 ปลูกต้นราชพฤกษ์(ต้นคูน) ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำมาปลูกเป็นสิริมงคล
 • เมื่อ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.45 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ คือทุนสมาคมแม่บ้านตำรวจ และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำกัด รวมจำนวน 4 ทุน
 • เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นแขกผู้มีเกียรติกล่าวแสดงความยินดีในวันเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ72 ปีวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในส่วน บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. พ.ต.ต.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.บก. ตชด.ภาค 2, ด.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ ผบ.หมู่ ฝอ.ฯ ได้ทำการสอนนักเรียนแดร์โครงการการต่อต้านการใช้ยาเสเสพติดในเด็กนักเรียน ณ รร.เทศบาลคุ้มหนองคู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 

 

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลองการเงิน
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2   

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60  

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน  

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทคุรุภัณฑ์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions