• 255904_01.jpg
 • 255904_02.jpg
 • 255904_03.jpg
 • 255904_04.jpg
 • 255904_05.jpg
 • 255904_06.jpg
 • 255904_07.jpg
 • 255904_08.jpg
 • 255904_09.jpg
 • 255904_10.jpg
 • 255904_11.jpg
 • 255904_12.jpg
 • 255904_13.jpg
 • 255904_14.jpg
 • 255904_15.jpg
 • 255904_16.jpg
 • 255904_17.jpg
 • 255904_18.jpg
 • 255904_19.jpg
 • 255904_20.jpg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next
ร้อย ตชด.234 ได้นำสิ่งของพระทานไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย

ร้อย ตชด.234 ได้นำสิ่งของพระทานไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย

  เมื่อ221030 เม.ย.59 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์  สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 ได้นำสิ่งของพระทานไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย...

อ่านต่อทั้งหมด...
ศปก.กก.ตชด.๑๒นำสิ่งของพระราชทายแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัย

ศปก.กก.ตชด.๑๒นำสิ่งของพระราชทายแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัย

  กำลังพล ศปก.กก.ตชด.๑๒นำสิ่งของพระราชทายแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน ๗  ครอบครัว และทำการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสีย...

อ่านต่อทั้งหมด...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next