Black Ribbon
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์, กรกฎาคม 22, 2017

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ณ ห้่องประชุม 211 บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2560 โดยมี พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย
 • เมื่อ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. พ.ต.ท.หญิงยุพิน ไชยเวช สว.กง.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมงานกิจกรรมพิเศษการกุศล แบ่งรัก ปันน้ำใจ ให้เด็กบ้านแคนทอง โดยเป็นตัวแทน บก.ตชด.ภาค 2 เพื่อรับโลเกียรติยศ แก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค
 • เมื่อ 151900 ก.ค.60 พล.อ.อ.ชลิต. ผุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมรอบกองไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี พล.ต.อ.สมศักดิ์. แขวงโสภา กล่าวรายงาน ส่วน
 • ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องพักรับรอง ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม.2560 เวลา 13.30- 14.30 น. พ.ต.ต.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , ด.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ทำหน้าที่ครูแดร์(D.A.R.E.) ออกปฎิบัติการให้ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตามโครงการการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2   

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60  

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน  

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.60 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions