BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2020
2561logo

115609365 2688932651377978 6488169226908665004 o

 เพลง2

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ของศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่i new

 

 ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่i new

 

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมา

ซ่อมแซมอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการ

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e - bidding)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔

 ประกาศ บช.ตชด. สอบคุรุทายาท ๖๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้องฯ คลิ๊กที่นี่

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)

รายละเอียดคลิ๊ก

 

 ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดคลิ๊ก

 

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

รายละเอียดคลิ๊ก

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
  • หนังสือแจ้งเวียน
  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบทดลองการเงิน
  • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน ก.ค.63icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการ icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 icons8 pdf 50

ประกาศผู้ชนะประมูลสู้ราคาขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพicons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563icons8 pdf 50

 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง