BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

 

วันเสาร์, ตุลาคม 22, 2016

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.อัทธชนม์ ช่วงงาม รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในการมอบใบประกาศนีบัตรแก่นักเรียนในโครงการการศึกษาการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาสีนวน และโรงเรียนบ้านทัน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เข้ารับใบประกาศจำนวน
 • เมื่อ 24 กันยายน 2559 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ส่วน บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.ท.สำราญ สุธรรม รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค
 • เมือ่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 53 และโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ส่วน บก.ตชด.ภาค 2 มีเยาวชนของศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
 • เมื่อ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.45 น. พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ที่เกษียณอายุราชการประจำปี2559 โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ และข้าราชการตำรวจ
 • เมื่อ 15 กันยายน 2559 พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดยมี พล.ต.ท.ดร ปิ่น เฉลียว ผบช.ตชด. และรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บังคับบัญชา ฯ และข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับโล่และประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ
 • เมื่อ 12 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูตำรวจ D.A.R.E.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ
load more / hold SHIFT key to load all load all

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพผู้บังคับบัญชา

ข่าวสมัครงานน่าสนใจ

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions