Black Ribbon
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 23, 2017

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในงานเรารักขอนแก่น ครั้ง ๒/๒๕๖๐ เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วน บก.ตชด.ภาค ๒ พ.ต.ท.หญิงณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ ร่วมงานในครั้งนี้ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.นิตินัย สุขะวิริยะ ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.ท.สำราญ สุธรรม รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • วันนี้ (16ก.พ.60)เวลา16.30 น.คณะแม่บ้านและตำรวจหญิงกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำดอกคูนเสียงแคน 220 ปี มหานครขอนแก่น ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายชัยธวัช
 • เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.39 น.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น ในส่วน บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร บก.ตชด.ภาค
 • วันที่ 12 ก.พ. 2560 เวลา18.00น.นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขก.พร้อมคณะสงฆ์และชาวขอนแก่นร่วมกิจกรรมพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในส่วน บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.ท.ขวัญชัย สิงห์อ่อน
 • เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.15 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีวิ่งมินิมาราธอน- เดินเพื่อสุขภาพเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ในส่วน บก.ตชด.ภาค 2 นำโดย พ.ต.อ.อนุชา
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

เอกสารการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจจำนวน 2 คูหา งปม.2560 

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ฯ  

สอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2559 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัศดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions